Make your own free website on Tripod.com
PENGENALAN KEPADA PPBK
PPBK ialah singkatan kepada Pengajaran
Pembelajaran Berbantukan Komputer.
Penggunaan komputer sebagai media
pengajaran, samada sepenuh masa atau
sebahagian daripada sesuatu
masa pengajaran ditakrifkan sebagai PPBK.
ISTILAH YANG SINONIM
CAI - Computer Assisted Instruction(US)
CBE -Computer Based Education
CAL -Computer Assisted Learning (UK)
IAC - Instructional Applications of
Computers
CBI - Computer Based Instruction (US)
CBL -Computer Based Learning (UK)

[back]